Câu Điều Kiện Loại 3 (Conditional sentence type 3): Định Nghĩa, Cấu Trúc Và Cách Dùng

Câu điều kiện loại 3 (Conditional sentence type 3) được coi là dạng phức tạp và đòi hỏi độ khó cao nhất trong các loại câu điều kiện. Đặc trưng của câu điều kiện loại 3 là cách biến đổi động từ phức tạp, sử dụng nhiều phân từ 2 (P2), gây khó khăn cho người học. Loại câu điều kiện này thường xuất hiện thường xuyên trong các bài kiểm tra tiếng Anh, chính vì vậy mình sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về cấu trúc của câu điều kiện loại 3 và thực hành luyện tập để nắm vững kỹ năng này.

1. Câu điều kiện loại 3 là gì?

Câu điều kiện loại 3 là một loại câu điều kiện được dùng để diễn tả điều kiện không có thật và đã xảy ra trong quá khứ, nhưng kết quả không thay đổi được. Bởi vì bây giờ đã quá muộn để điều kiện hoặc kết quả của nó có thể xảy ra.

Loại câu này thể hiện sự ảnh hưởng của quá khứ đến hiện tại và thường đi kèm với các từ chỉ hối tiếc, tiếc nuối như “If only,” “I wish,” “I regret,”…

Khái niệm về <yoastmark class=

2. Cấu trúc câu điều kiện loại 3.

Mệnh đề điều kiện
Mệnh đề chính
S + Had + P2 S + would (could, might..) have + P2
If she had arrived on time we would have caught the train.

Chú ý:

  • “would” và “had” đều có thể viết tắt thành “‘d” nên lưu ý rằng “would” không xuất hiện ở mệnh đề if nên khi có viết tắt “‘d”ở mệnh đề này thì đó chính là “had”.
  • Với câu điều kiện loại 3 dạng phủ định, If not có thể thay bằng Unless.

3. Cách dùng.

Cách dùng <yoastmark class=

3.1. Nói đến 1 sự việc đã không có thật trong quá khứ.

Cấu trúc câu điều kiện loại 3 được dùng khi ta muốn đặt một giả thiết ngược lại với điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Và cả tình huống và kết quả đều không thể xảy ra được nữa.

Ví dụ: 

  • If she had studied more, she would have passed the exam. (Nếu cô ấy học nhiều hơn, cô ấy đã đỗ kỳ thi.)

3.2. Dùng “might” nói đến 1 sự việc có thể xảy ra trong quá khứ nhưng không chắc chắn.

Khi dùng might ở mệnh đề kết quả, người nói muốn phỏng đoán về 1 kết quả xảy ra nhưng với mức độ chắc chắn không cao.

Ví dụ:

  • If he had left earlier, he might have caught the last bus. (Nếu anh ta ra đi sớm hơn, có thể anh ta đã kịp chạy xe buýt cuối cùng.)

3.3. Dùng “could” để nói đến 1 sự việc có thể xảy ra trong quá khứ nếu giả thuyết xảy ra.

Trong mệnh đề kết quả, “could” có thể được sử dụng để diễn tả một kết quả xảy ra từ giả thuyết với mức độ chắc chắn. Điều này đặc biệt hữu ích khi người nói muốn biểu đạt một khả năng có thể xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

  • If I had gone to the party, I could have met some famous people. (Nếu tôi đã đến buổi tiệc, tôi có thể đã gặp một số người nổi tiếng.)

4. Các biến thể của câu điều kiện loại 3

4.1. Biến thể mệnh đề chính

If + S + had + P2, S + would + had + been + V-ing

Khi cần nhấn mạnh tính liên tục và lâu dài của hành động đang diễn ra trong quá khứ ở mệnh đề chứa kết quả.

Ví dụ:

  • If she had studied harder, she would have passed the exam. (Nếu cô ấy học chăm chỉ hơn, cô ấy đã đỗ kỳ thi.)

If + S + had + P2, S + would/could + V-inf
Tình huống cần nhấn mạnh đến kết quả xảy ra ở hiện tại (câu thường chứa now)

Ví dụ:

  • If you had followed my idea, you could be happier now. (Nếu bạn đã làm theo ý tưởng của tôi, bây giờ bạn có thể hạnh phúc hơn.)

4.2. Biến thể mệnh đề if

If + S + had + been + V-ing, S + would + have/has + P2

Trường hợp cần nhấn mạnh sự việc trong mệnh đề điều kiện đang xảy ra liên tục ở quá khứ, ta chia dạng quá khứ hoàn thành tiếp diễn cho mệnh đề điều kiện.

Ví dụ:

  • If Jenny hadn’t been taking care of the children whole last weekend, she would have gone out. (Nếu như Jenny không phải trông trẻ suốt cuối tuần trước, cô ấy đã có thể ra ngoài.)

5. Đảo ngữ với câu điều kiện loại 3

Khi bạn muốn nhấn mạnh hơn vào kết quả, hành động, sự việc của mệnh đề chính. Bạn có thể sử dụng đảo ngữ sau:

Had + S + P2, S + would/could/should + have + P2

Ví dụ:

  • Had she studied harder, she would have passed the exam. (Nếu cô ấy đã học chăm chỉ hơn, cô ấy đã đỗ kỳ thi.)
  • Had they arrived on time, they could have caught the train. (Nếu họ đến đúng giờ, họ có thể đã bắt kịp chuyến tàu.)

6. Bài tập câu điều kiện loại 3

CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

1. If you had driven more carefully, you (not have) an accident.

2. If she (go) to the party, she would have had a good time.

3. If John(wake up) early, he wouldn’t have been late.

4. If we had bought the tickets in time, they (not see) sold out.

5. If she (not take)her umbrella, she would have gotten soaked.

6. If you had talked to me about it, I (help) you.

7. If he had listened to his parents, he(not make) a mistake.

8. If I (be)a good cook, I would have invited them for dinner.

9. If we had worked faster, we(finish) the project in time.

10. If they(apologize), they would have been invited to the wedding.

11. If you (not eat) so much, you wouldn’t have felt sick.

7. Tổng kết.

Đây là một phần ngữ pháp thông dụng và chi tiết nhất về câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh. Bao gồm cấu trúc, cách sử dụng và bài tập thực hành để bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này. Hy vọng rằng thông qua hướng dẫn từ mình, bạn sẽ thành công trong việc nắm vững kiến thức này và sử dụng nó một cách thành thạo. Nếu có bất kì câu hỏi nào hãy để lại comment để mình giải đáp nhé. Chúc bạn học tốt!

Add a Comment

Your email address will not be published.